1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Dla ucznia
  4. Dla rodzica
  5. Dokumenty
  6. Artykuły
  7. Multimedia

newsy iconMiędzynarodowy projekt edukacyjny 28 Kwietnia 2010
Przez 3 dni, od 20 do 22 kwietnia 2009 roku, w naszym mieście Polacy, Niemcy i Wlosi brali udzial w midzynarodowym projekcie edukacyjnym ,,Moje miasto" (pod patronatem prezydent Zabrza Malgorzaty Mańki Szulik). Nasza szkola aktywnie włączyla się do prac nad projektem, podobnie jak Zespól Szkól nr 3 im. rotmistrza Pileckiego. Sekcję fotograficzną Szkolnego Klubu Europejskiego przez pól roku prowadzil mgr K. Kurczyna (z uczniami klasy IILa i III Lo), debat na temat przyszłości Zabrza przygotowal mgr M. wietlik (z uczennic II La Ani Kot). Lista uczestników jest imponująca: przedstawiciele Urzędów Miejskich z Zabrza, Bytomia, Gdyni, Wroclawia, szkoly z tych miast, goście zagraniczni (z Niemiec ­ Essen i Braunschweig, z Wloch ­ Reggio di Calabria).

W poniedzialek od 9.00 do 18.00 trwaly rozmaite dzialania zwizane z projektem: zwiedzanie zabytkowej kopalni Guido na poziomie 320 metrów (to perelka na lskim Szlaku Zabytków Techniki), obiad dla zaproszonych gości, przygotowanie wystawy fotograficznej w Teatrze Nowym, tażme występ zespolu ,,Maki" z OPP nr 1, wreszcie spotkanie uczestników konferencji w Zespole Szkól nr 3 im. rotmistrza Pileckiego. Tak więc już pierwszy dzień okazal się bardzo pracowity. Warto nadmieni, że 5 uczennic z Centrum Edukacji (dziewczyny z II La pod opiek germanistki) równie zwiedzało Guido.

Drugi dzień to imprezy skupione w Teatrze Nowym w Zabrzu (sala byla wypełniona po brzegi, pojawili się fotoreporterzy i telewizja regionalna). Najpierw była część bardziej oficjalna, którą rozpoczęło inauguracyjne przemówienie pani prezydent Mańki Szulik (opucila nas potem, bowiem pieszyla si na konferencj do Sztokholmu). Temat wiodący całej debaty to ,,Polityka władz lokalnych wobec młodzieży uczącej się". Na ten ważny temat wypowiadali się kolejni prelegenci, także z Niemiec i Wloch. Potem glos zabrala mlodzież. Niemcy przygotowali także prezentację multimedialną na temat Essen. W debacie wyróniła się nasza uczennica Anna Kot z II La, która rzeczowo przedstawiła swoj koncepcj przyszlego rozwoju Zabrza ­trzykrotnie zebrała oklaski, m.in. za literackie zakoczenie swej mowy (tu zacytowala zabrzaskiego pisarza Wernera Heiduczka, co zainteresowalo wyranie niemieckich goci). Interesujcy akcent finalowy to multimedialna prezentacja znanego malarza, rektora katowickiej ASP, zabrzanina prof. Mariana Oslislo, który po angielsku opisywał niebanalne fotografie nie tylko z Zabrza (ma pasje nie tylko architektoniczne, ale te muzyczne, np. jazz). Obrady, niewtpliwie ciekawe, trwały do ok. 13.30, potem można było zwiedzać wystawę fotograficzną powicon rónym miastom. Przyznano w ramach konkursu fotograficznego trzy nagrody i dwa wyrónienia. Naszej szkole przyznano wyrónienie specjalne za ,,wysok jako artystyczny prezentowanych zdj", (w tym kontekcie wymieniono nazwisko Alicji Matysek z III Lo). Trzeba jednak przyzna, że niektóre nasze fotografie zaslużyly chyba na więcej. Ok. godziny 14.00 zaproszeni gocie i uczestnicy konferencji udali się do pobliskiego stylowego pubu ,,Impresja" (polecamy ! bardzo ciekawe wnętrza poprzemyslowe). Tu humorem i inwencją wyrónił się przesympatyczny Włoch, prof. Leonardo Pangallo. Bez wtpienia nasza szkola, sprawnie kierowana przez p. Mariana Kitla, wniosła duży wysiłek organizacyjny, jeeli chodzi o przygotowanie z rozmachem tej imprezy. Docenić należy te wysiłek naszych koleżanek tłumaczek: mgr Malnowicz (germanistka), mgr Piotrowska (romanistka) i mgr Skrodzka (romanistka). 22 kwietnia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu odbyło się spotkanie uczestników konferencji z wladzami miasta. Podsumowano dotychczasowe obrady ­ miejmy nadziej, że teraz w ślad za słowami pójdą czyny. Zabrze w ostatnich latach zmienia się na lepsze (kanalizacja, drogi, projekt budowy nowoczesnego stadionu, rozkwit turystyki przemyslowej), ale nadal jest sporo do zrobienia. Cieszy fakt, że młodzież chce o tych sprawach myśleć i mówi, że chce swoją ,,malą ojczyznę" (Niemcy rozróżniają tu ,,Heimat" i ,,Vaterland") zmienia i reformowa. To dobrze wróży na przyszłość.

KK

27/04/09
Dodał: root
Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny Vulcan
Facebook Centrum Edukacji
youngface.tv/centrum-edukacji
Multi News/centrum-edukacji
Brazowa tarcza 2021
Brazowa tarcza 2015
Szkolny Klub Sportowy GWAREK Zabrze
PO WER
Erasmus plus
nasza jakość twoja szansa
Zawód jutra
Aktywna tablica
Akademia Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejLista artykułów  • Lista gazetki  • Newsy
Valid XHTML 1.0  • Valid CSS 3
Daniel 'zoNE' Gabryś