1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Dla ucznia
  4. Dla rodzica
  5. Dokumenty
  6. Artykuły
  7. Multimedia

newsy iconArtykuł Karola Franca w publikacji naukowej 28 Kwietnia 2010
2-3 czerwca 2009 r. W Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pod hasłem Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jej celem było zebranie, usystematyzowanie i upowszechnienie różnych aspektów oddziaływania Jana Pawła II na kształt współczesnego języka polskiego. W czasie spotkania próbowano zaprezentować fenomen Jana Pawła II. Skupiono się na mistrzostwie słowa, typach wypowiedzi i gatunkach tekstów. Zajęto się także przedstawianą przez niego wizją świata i analizowano jego wpływ na odbiorców, ciągle podkreślając niezwykłość formy językowej i swoistą wrażliwość na piękno polskiej mowy
Głos w tej sprawie na powyższej konferencji zabrali m. najwybitniejsi polscy językoznawcy, którzy już o języku Jana Pawła II pisali. Znaleźli się wśród nich nich m. in.: Profesorowie: Bogdan Walczak, Jerzy Bartmiński, Barbara Boniecka, Maria Wojtak, Irena Bajerowa, Marian Kucała, Renata Grzegorczykowa, Jadwiga Puzynina, Jan Miodek, Kazimierz Ożóg, Stanisław Gajda, Bożena Matuszczyk, literaturoznawcy: Krzysztof Dybciak, Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Bożena Chrząstowska, teologowie i medioznawczy: ks. Jarosław Różański, Eugeniusz Sakowicz, ks. Marek Lis.
Pokłosiem konferencji stała się publikacja naukowa Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków. Wśród publikowanych wypowiedzi znalazł się artykuł ucznia klasy III TE Karola Franca. To ogromny sukces, a jednocześnie niesamowity zaszczyt znaleźć się w gronie tak znakomitych dyskutantów. Praca Karola Jan Paweł II – nasz Papież, mój duchowy przewodnik została w ten sposób wyróżniona spośród tekstów nadesłanych w ramach poprzedzającego konferencję konkursu literackiego.
Karol zasłynął już w naszej szkole z dobrego pióra. Wystarczy przypomnieć, że zdobył III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Recenzję Książki „Ale hit!&# 8221; organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach, za co m.in. został doceniony przez Prezydent Miasta Zabrze panią Małgorzatę Mańkę-Szulik i z jej rąk na inauguracji roku szkolnego 2007/2008 otrzymał dyplom uznania. Życzymy zatem Karolowi dalszych sukcesów i połamania pióra przy tworzeniu kolejnej rewelacyjne pracy.

A oto jeszcze fragment recenzji książki:

„Promieniowanie ojcostwa&# 8221;
„Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków&# 8221; – to publikacja wydana pod redakcją prof. Stanisława Mikołajczaka (kierownika Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP Uniwersytetu Adama. Mickiewicza w Poznaniu), dr Jolanty Sławek i dr Marty Wrześniewskiej-Pietrzak (pracowników Zakładu). Tom składa się z czterech części. Pierwsza, zatytułowana „Słowa Ojca z lat 1978-1979, które odmieniły oblicze tej ziemi&# 8221;, jest zbiorem najistotniejszych fragmentów homilii i przemówień Jana Pawła II, wygłoszonych przez niego w czasie pierwszego roku pontyfikatu. Część druga – „Promień nadziei. Świadkowie początku pontyfikatu Jana Pawła II&# 8221; obejmuje wspomnienia tych osób, które pamiętają wybór kard. Karola Wojtyły na papieża oraz jego pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny w czerwcu 1979 r. i zechciały podzielić się swoimi, często bardzo osobistymi, refleksjami i przeżyciami związanymi z tamtym czasem. W kolejnej części, zatytułowanej „Galilejczyk z Polski. Wskrzeszenie słowa&# 8221;, jest rozmowa o. Jana Góry OP z Janem Grzegorczykiem – pisarzem katolickim – dotycząca roli Słowa i słowa w życiu człowieka, jego znaczenia w przekazie religijnym i kulturowym oraz jego mocy sprawczej i twórczej z perspektywy nauczania Jana Pawła II. Ostatnia część książki – „Wy jesteście moją nadzieją&# 8221; – to wypowiedzi osób młodych, studentów, licealistów i gimnazjalistów o nauczaniu, osobowości i przesłaniu Jana Pawła II. Teksty uczniowskie zawarte w tej części są pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi w ogólnopolskim konkursie na temat: „Która myśl/słowo/przesłanie Jana Pawła II, zawarta w Jego encyklikach, homiliach, poezji, wywarła największy wpływ na Twój sposób myślenia/postrzegania świata/postępowania/ świat wartości?&# 8221;.
W książce znajdują się ponadto rysunki czterech poznańskich grafików oraz nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nadesłane na ogólnopolski konkurs plastyczny, łączący się tematycznie z konkursem literackim, a także zdjęcia związane z osobą Papieża, pochodzące często z prywatnych kolekcji autorów wspomnień.
(R.)
(Niedziela. Tygodnik Katolicki. Nr5/2009)
Dodał: root
Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny Vulcan
Facebook Centrum Edukacji
youngface.tv/centrum-edukacji
Multi News/centrum-edukacji
Brazowa tarcza 2021
Brazowa tarcza 2015
Szkolny Klub Sportowy GWAREK Zabrze
PO WER
Erasmus plus
nasza jakość twoja szansa
Zawód jutra
Aktywna tablica
Akademia Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejLista artykułów  • Lista gazetki  • Newsy
Valid XHTML 1.0  • Valid CSS 3
Daniel 'zoNE' Gabryś