1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Dla ucznia
  4. Dla rodzica
  5. Dokumenty
  6. Artykuły
  7. Multimedia

newsy iconPILNY KOMUNIKAT MATURALNY!!!
W związku z otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej zapowiedzią pilnej nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) umożliwiającej
a) ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku zdanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i egzaminów z przedmiotów dodatkowych
b) przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych
absolwentom, którzy w roku szkolnym 2009/2010 nie zdali egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwali egzamin maturalny i deklarują ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w roku 2011, w porozumieniu z dyrektorami okręgowych komisji egzaminacyjnych informuję, że:
1) Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych zamieszczony został nowy wzór deklaracji maturalnej dla absolwentów, którzy przystąpili po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010 (dawny wzór deklaracji oznaczony jako Załącznik 1b został zastąpiony wzorem oznaczonym jako Załącznik 1b(2))
2) A mogą w nowej deklaracji zadeklarować:
a) przystąpienie do niezdanych egzaminów obowiązkowych
b) zmianę niezdanego obowiązkowego języka obcego na inny język obcy, jeśli nie zdawali poziomie podstawowym (egzamin z języka obcego jest zdawany w części ustnej i pisemnej zawsze z
c) poprzednio wybrany temat prezentacji lub inny z aktualnej szkolnej listy tematów – w polskiego lub języka mniejszości narodowej w celu zdania lub podwyższenia wyniku tego egzaminu
d) podwyższanie wyników zdanych
e) podwyższanie wyników egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie nie niższym niż zdawany poprzednio
f) polskiego, matematyki i języka obcego zdawanego jako obowiązkowy, które można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym
(z zachowaniem zasady, że absolwent ma prawo przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych).
3) Absolwenci, którzy złożyli deklarację wstępną lub deklarację ostateczną zgodną z wzorem określonym w Załączniku 1b i nie zamierzają dokonywać w tych deklaracjach żadnych zmian, nie muszą składać nowej deklaracji – ich deklaracje wstępne z dniem 8 lutego 2011 r. staną się deklaracjami ostatecznymi.
4) Nie ulega zmianie termin składania deklaracji ostatecznych – nieprzekraczalną datę stanowi 7 lutego 2011 r.
/-/ Tadeusz Mosiek
Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny Vulcan
Facebook Centrum Edukacji
youngface.tv/centrum-edukacji
Multi News/centrum-edukacji
Brazowa tarcza 2021
Brazowa tarcza 2015
Szkolny Klub Sportowy GWAREK Zabrze
PO WER
Erasmus plus
nasza jakość twoja szansa
Zawód jutra
Aktywna tablica
Akademia Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejLista artykułów  • Lista gazetki  • Newsy
Valid XHTML 1.0  • Valid CSS 3
Daniel 'zoNE' Gabryś