1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Dla ucznia
  4. Dla rodzica
  5. Dokumenty
  6. Artykuły
  7. Multimedia

newsy iconProjekt - "Poznaję, badam, wiem"
Gimnazjum nr 11 uczestniczy w projekcie "Poznaję, badam, wiem" realizowanym przez Urząd Miejski w Zabrzu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji oraz zwiększenie szans dalszego rozwoju edukacyjnego 960 uczniów i uczennic 12 gimnazjów z terenu Zabrza poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczo-informatycznych, humanistycznych, artystycznych oraz języków obcych.

W ramach projektu możliwe jest uczestniczenie w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie gimnazjum oraz w wycieczkach edukacyjnych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. zasady rekrutacji i niezbędne dokumenty do pobrania
Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny Vulcan
Facebook Centrum Edukacji
youngface.tv/centrum-edukacji
Multi News/centrum-edukacji
Brazowa tarcza 2021
Brazowa tarcza 2015
Szkolny Klub Sportowy GWAREK Zabrze
PO WER
Erasmus plus
nasza jakość twoja szansa
Zawód jutra
Aktywna tablica
Akademia Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejLista artykułów  • Lista gazetki  • Newsy
Valid XHTML 1.0  • Valid CSS 3
Daniel 'zoNE' Gabryś