1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Dla ucznia
  4. Dla rodzica
  5. Dokumenty
  6. Artykuły
  7. Multimedia

newsy iconMam zawód - mam pracę w regionie
"Mam zawód - mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego w tym gminą Zabrze. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w Zasadniczych Szkołach Zawodowych oraz Technikach. Łącznie w Projekcie weźmie udział 14077 uczniów szkół z terenu województwa śląskiego. Zaplanowane działania w Projekcie to: • udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego; • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii; • zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych; • kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych; • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej; • wizyty studyjne u pracodawców; • doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji. W naszej szkole projekt rozpoczął się z początkiem roku szkolnego 2012/13 - w obecnej chwili przeprowadzone zostały działania rekrutacyjne i oczekujemy na ich wyniki które będą ogłoszone z końcem listopada. W projekcie ma wziąć udział 20 uczniów technikum. Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej:
Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny Vulcan
Facebook Centrum Edukacji
youngface.tv/centrum-edukacji
Multi News/centrum-edukacji
Brazowa tarcza 2021
Brazowa tarcza 2015
Szkolny Klub Sportowy GWAREK Zabrze
PO WER
Erasmus plus
nasza jakość twoja szansa
Zawód jutra
Aktywna tablica
Akademia Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejLista artykułów  • Lista gazetki  • Newsy
Valid XHTML 1.0  • Valid CSS 3
Daniel 'zoNE' Gabryś