1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Dla ucznia
  4. Dla rodzica
  5. Dokumenty
  6. Artykuły
  7. Multimedia

newsy icon"Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii"- praktyki zawodowe z POWER'em
Projekt ten skierowany jest do uczniów czterech zabrzańskich szkół kształcących zawodowo (Zespół Szkół nr 3, Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Centrum Edukacji, Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych), które utworzyły konsorcjum koordynowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Zabrzu.
Zagranicznym partnerem konsorcjum jest EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS w Hiszpanii.
Głównym celem projektu jest rozwój i racjonalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w ramach kształcenia zawodowego uczniów i opiekunów, które pozwolą na podniesienie jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia instytucji wchodzących w skład konsorcjum.
Łącznie 40 uczniów - kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych - weźmie udział w praktykach zawodowych. Praktyki te zrealizują w hiszpańskim środowisku pracy, zgodnie z kierunkiem kształcenia. Będą mieli okazję skorzystać z najnowszych technik i technologii, często niedostępnych w polskich zakładach pracy.
Z Centrum Edukacji na praktyki zawodowe wyjedzie 10 uczniów uczących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w dwóch grupach 5 osobowych wiosną 2020 i 2021 roku.
>> Formularz zgłoszeniowy
>> Zasady rekrutacji i kryteria naboru uczniów w projekcie: "Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii"
Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny Vulcan
Facebook Centrum Edukacji
youngface.tv/centrum-edukacji
Multi News/centrum-edukacji
Brazowa tarcza 2021
Brazowa tarcza 2015
Szkolny Klub Sportowy GWAREK Zabrze
PO WER
Erasmus plus
nasza jakość twoja szansa
Zawód jutra
Aktywna tablica
Akademia Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejLista artykułów  • Lista gazetki  • Newsy
Valid XHTML 1.0  • Valid CSS 3
Daniel 'zoNE' Gabryś