1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Dla ucznia
  4. Dla rodzica
  5. Dokumenty
  6. Artykuły
  7. Multimedia

newsy iconNFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE
Zabrzańskie Centrum Świadczeń rodzinnych informuje, iż od 1 września do 15 września można składać wnioski na stypendia szkolne na kolejny rok szkolny (2022/2023).
Wnioski muszą być wypisane, podpisane i złożone w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2022r, a inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku będzie można uzupełnić w terminie późniejszym. Wnioski można składać w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, Zabrze, ul. 3 Maja 16. Wnioski można również wrzucać do urny w siedzibie ZCŚR.
Druki wniosków dostępne są na stronie: http://www.zcsr.zabrze.pl/do-pobrania-145.html oraz w budynku Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych. Druki zawierają szeroką informację o niezbędnych dokumentach, lecz - jak wspomniano wyżej - wniosek można złożyć bez kompletu dokumentów, a ich uzupełnienie może nastąpić w późniejszym terminie. Osoby korzystające z pomocy społecznej w miejsce dokumentów dochodowych mogą dostarczyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej uzależnionych od kryterium dochodowego.

Do wniosku mogą Państwo dopisać numer konta bankowego na jakie zostanie zrealizowane świadczenie. W przypadku kontynuowania wypłaty na konto podane w poprzednim roku szkolnym wystarczy adnotacja „wypłata na dotychczasowe konto&# 8221;.

Więcej informacji na stronie: http://zcsr.zabrze.pl

Wspomniane w informacji zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej wynika z ustawowego wymogu spełniania kryterium dochodowego. Dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać kryterium pomocy społecznej, tj. 600zł. Dochód może być wykazany przez wnioskodawcę (oświadczenia, dokumenty potwierdzające dochód otrzymany w miesiącu sierpniu lub po tym miesiącu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej) lub zastąpiony zaświadczeniem z pomocy społecznej.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendium-szkolne--zmiana-kryterium-dochodowego
Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny Vulcan
Facebook Centrum Edukacji
youngface.tv/centrum-edukacji
Multi News/centrum-edukacji
Brazowa tarcza 2021
Brazowa tarcza 2015
Szkolny Klub Sportowy GWAREK Zabrze
PO WER
Erasmus plus
nasza jakość twoja szansa
Zawód jutra
Aktywna tablica
Akademia Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejLista artykułów  • Lista gazetki  • Newsy
Valid XHTML 1.0  • Valid CSS 3
Daniel 'zoNE' Gabryś