1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Dla ucznia
  4. Dla rodzica
  5. Dokumenty
  6. Artykuły
  7. Multimedia

newsy iconXI Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii"
6 września 2023r. 67 uczniów Centrum Edukacji w Zabrzu wzięło udział w pierwszym etapie XI Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii". Organizatorem konkursu jest Fundacja "Zawsze Warto" działająca we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem tegorocznej edycji była popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz kultury i historii narodowej. Tu przede wszystkim położono nacisk na doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918-1989). Jak podkreślają w regulaminie organizatorzy projektu ważne jest także: kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego.
Gratuluje
my uczniom klasy I LsA, I LsB, I LA, I LB, III TA, III LA, II LB, którzy podjęli się niełatwego zadania i spróbowali swoich sił z takimi zwrotami jak: Nie-Polacy, którzy pokochali Polskę, czy nazwiskami typu Sue Ryder. Całe dyktando zawierało też wiele zdań, którymi często posługujemy się, rozmawiając na lekcjach o wybitnych jednostkach. Trudność przychodzi jednak wtedy, gdy musimy zapisać, na przykład, że Ferdynand Foch to bohater, którego Prezydenta RP mianował marszałkiem Polski, a w maju 1923 r. uhonorowano go jeszcze Orderem Virtuti Militari, czy, że Uniwesrytet Jagielloński i poznański uniwersytet nadały mu tytuł doctora honoris causa. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała specjalnie powołana komisja szkolna w składzie: Sylwia Stachowiak, Karolina Dobrzyńska, Jolanta Leszczyńska i Krzysztof Kurczyna.
Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny Vulcan
Facebook Centrum Edukacji
youngface.tv/centrum-edukacji
Multi News/centrum-edukacji
Brazowa tarcza 2021
Brazowa tarcza 2015
Szkolny Klub Sportowy GWAREK Zabrze
PO WER
Erasmus plus
nasza jakość twoja szansa
Zawód jutra
Aktywna tablica
Akademia Śląska
Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
Elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejLista artykułów  • Lista gazetki  • Newsy
Valid XHTML 1.0  • Valid CSS 3
Daniel 'zoNE' Gabryś