2Tb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:40- 7:25          
1 7:30- 8:15   ad ser sy op-1/2 BK PK7   j.ang. KS 2 fizyka MM 21
2 8:25- 9:10 mat. PY 308 ad ser sy op-1/2 BK PK7 wych.rodz. AF 17 lwo AW 310 mat. PY 308
3 9:20-10:05 j.pol. KU 203 eks urz sieć-1/2 BK PK7 mat. R PY 308 nap urz t ko-1/2 SU PK6
m n t do m s-2/2 Ka 223
j.niem.-1/2 JJ 212
j.fr.-2/2 ES 216
4 10:15-11:00 biologia WA 314 eks urz sieć-1/2 BK PK7 geog. AW 310 nap urz t ko-1/2 SU PK6
m n t do m s-2/2 Ka 223
j.niem.-1/2 JJ 212
j.fr.-2/2 ES 216
5 11:10-11:55 j.ang. KS 2 p st k do pr-1/2 JK PK1 hist. ŁK 212 wf RH @ j an zawod-1/2 KS 2
pod energe-2/2 Ka 305
6 12:10-12:55 nap urz t ko-1/2 SU PK6
pod energe-2/2 Ka 223
p st k do pr-1/2 JK PK1 wf RH @ wf RH @ j.pol. KU 203
7 13:00-13:45 m i ek l s k-1/2 SJ PK5
do i kos e o-2/2 DS PK4
  bhp-1/2 RH 119
informatyka-2/2 GJ PK2
hist. ŁK 212 religia 212
8 13:50-14:35 m i ek l s k-1/2 SJ PK5
do i kos e o-2/2 DS PK4
  informatyka-1/2 GJ PK2
met w en od-2/2 SU PK6
j.pol. KU 203 przedsięb. ML 117
9 14:40-15:25     chemia MM 21    
Obowiązuje od: 24-10-2022
Drukuj plan
wygenerowano 21.10.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum