4Tb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:45- 7:30          
1 7:30- 8:15   ob sys en od-1/2 CP @ sys en odn-1/2 SJ PK4
j.ang.-2/2 AJ 119
j ob za w bu-1/2 AJ 119  
2 8:25- 9:10   ob sys en od-1/2 CP @ sys en odn-1/2 SJ PK4
j.ang.-2/2 AJ 119
j ob za w bu-1/2 AJ 119  
3 9:20-10:05   ob sys en od-1/2 CP @ mat. R SA 314 religia 403 j.ang. R-1/2 AJ 119
geog.-2/2 AW 310
4 10:15-11:00 lwo AJ 119 ob sys en od-1/2 CP @ hist i społ AW 310 mat. SA 117 j.ang. R-1/2 AJ 119
geog.-2/2 AW 310
5 11:10-11:55 mat. SA 316 ob sys en od-1/2 CP @ j.ang. R-1/2 AJ 119
geog.-2/2 AW 310
hist i społ AW 310 wf RH @
6 12:10-12:55 religia 403 ob sys en od-1/2 CP @ dz gos w bu ML 117 j.pol. WP 203 wf RH @
7 13:05-13:50 wf RH @   j.pol. WP 203 sys en odn-1/2 SJ PK4
j ob za w bu-2/2 AJ 119
j.ang.-1/2 AJ 119
sys en odn-2/2 SJ PK4
8 14:00-14:45 j.niem.-1/2 JG 10
j.fr.-2/2 ES 216
    sys en odn-1/2 SJ PK4
j ob za w bu-2/2 AJ 119
j.ang.-1/2 AJ 119
sys en odn-2/2 SJ PK4
9 14:55-15:40 sys en odn-2/2 SJ PK4     sys en odn-1/2 SJ PK4 sys en odn-2/2 SJ PK4
10 15:50-16:35 sys en odn-2/2 SJ PK4        
Obowiązuje od: 16-09-2019
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum